May 26, 2021
Blog

Son La Health Department

Health Department Of Son La Province

  • Address : 48 Lo Van Gia Street, Son La City, Son La Province
  • Phone : (0212) 3852245
  • Fax : (0212) 3856 023
  • Email : syt@sonla.gov.vn
  • Website : https://soyte.sonla.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/UA1sgr9NxytdV5YMA
TAGS Son La
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Sở Y Tế Sơn La
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Sơn La Địa chỉ : số 48 đường Lò Văn Giá, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Điện thoại : (0212) 3852245 Fax : (0212) 3856 023 Email : syt@sonla.gov.

Transportation Department of Son La Province Address : 188 Nguyen Luong Bang Street, Group 2, Quyet Thang Ward, Son La City, Son La Province. Phone : (0212) 3852 124 Fax : (0212) 3853 242 Email : sgtvt@sonla.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Sơn La Địa chỉ : số 188 đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại : (0212) 3852 124 Fax : (0212) 3853 242 Email : sgtvt@sonla.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Son La province Address : Floor 1-2, Building 6T1, Son La Administration Center, group 7, To Hieu ward, Son La city, Son La province Phone : (0212) 3852 269 Fax : (0212) 3855 569 Email : sldtbxh@sonla.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Sơn La Địa chỉ : Tầng 1-2, Tòa 6T1 trung tâm hành chính tỉnh Sơn La, tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại : (0212) 3852 269 Fax : (0212) 3855 569 Email : sldtbxh@sonla.

Department of Planning & Investment in Son La province Address : floor 6, Son La Administration Center, group 7, To Hieu ward, Son La city, Son La province Phone : (0212) 3859 938 Fax : (0212) 3852 032 Email : skhdt@sonla.gov.

Son La province ▹ Business Registration Office in Son La province Address : Khau Ca street, Son La city, Son La province Phone : (0212) 3852 019 Email : dkkdsla@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Sơn La Địa chỉ : Tầng 6, tòa nhà 9 tầng, trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Điện thoại : (0212) 3859 938 Fax : (0212) 3852 032 Email : skhdt@sonla.gov.

Tỉnh Sơn La ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Sơn La Địa chỉ : đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Số điện thoại : (0212) 3852 019 Email : dkkdsla@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.