Department of Labour, Invalids and Social Affairs in An Giang province Address : 97 Tran Quang Dieu street, Tay Khanh 1 hamlet, My Hoa ward, Long Xuyen street, An Giang province Phone : (0296) 3852 851 Email : soldtbxh@angiang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 97 đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, hành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : (0296) 3852 851 Email : soldtbxh@angiang.

Department of Planning & Investment in An Giang province Address : 03 Le Trieu Kiet street, My Binh ward, Long Xuyen city, An Giang province Phone : (0296) 3852 913 Fax : (0296) 3853 380 Email : sokhdt@angiang.gov.

An Giang province ▹ Business Registration Office in An Giang province Address : 03 Le Trieu Kiet street, My Binh ward, Long Xuyen city, An Giang province Phone : (0296) 3854 692 Email : hvphuong.info@gmail.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 03 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang Điện thoại : (0296) 3852 913 Fax : (0296) 3853 380 Email : sokhdt@angiang.gov.

Tỉnh An Giang ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 03 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Số điện thoại : (0296) 3854 692 Email : hvphuong.info@gmail.

Justice Department in An Giang
March 19, 2021 · TAGS An Giang

Justice Department in An Giang province Address : 269 Nguyen Thai Hoc street, My Hoa ward, Long Xuyen city, An Giang province. Phone : (0296) 3852 313 Fax : (0296) 3859 483 Email : sotuphap@angiang.

Sở Tư Pháp An Giang
March 18, 2021 · TAGS An Giang

Sở Tư Pháp Tỉnh An Giang Địa chỉ : Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : (0296) 3852 313 Fax : (0296) 3859 483 Email : sotuphap@angiang.gov.

Department of Foreign Affairs in An Giang province Address : 8/18 Lý Thường Kiệt street, My Binh ward, Long Xuyen city, An Giang province. Phone : (0296) 3940 103 (Add the area code 0296 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 296 if calling from outside Vietnam) Fax : (0296) 3940

Sở Ngoại Vụ An Giang
March 14, 2021 · TAGS An Giang

Sở Ngoại Vụ Tỉnh An Giang Địa chỉ : số 8/18 đường Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : (0296) 3940 103 (thêm mã vùng 0296 nếu gọi từ tỉnh thành khác ở Việt Nam, thêm đầu số 0084 296 nếu gọi từ nước ngoài) Fax

1 2 3