March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) An Giang

Tỉnh An Giang

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh An Giang

  • Địa chỉ : số 03 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
  • Số điện thoại : (0296) 3854 692
  • Email : hvphuong.info@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh An Giang

  • Địa chỉ : số 03 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang
  • Điện thoại : (0296) 3852 913
  • Fax : (0296) 3853 380
  • Email : sokhdt@angiang.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.angiang.gov.vn | http://dangkykinhdoanh.angiang.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/gF87fjv1sgwCM6f56
TAGS An Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 03 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang Điện thoại : (0296) 3852 913 Fax : (0296) 3853 380 Email : sokhdt@angiang.gov.

Justice Department in An Giang province Address : 269 Nguyen Thai Hoc street, My Hoa ward, Long Xuyen city, An Giang province. Phone : (0296) 3852 313 Fax : (0296) 3859 483 Email : sotuphap@angiang.

Sở Tư Pháp An Giang
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh An Giang Địa chỉ : Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : (0296) 3852 313 Fax : (0296) 3859 483 Email : sotuphap@angiang.gov.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang  Địa chỉ : số 51-53 đường Lý Tự Trọng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : 02963843261 Website : https://angiang.

An Giang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of An Giang Province (An Giang CDC) Address : 28 Nguyễn Du street, Mỹ Bình ward, Long Xuyen city, An Giang Province Phone: 0296 3852305 Email: ttksbt@angiang.gov.

Here’s below the location in An Giang for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.