Because of the spread of Covid 19, countries around the world, including Vietnam, have imposed travel restrictions. Aside from closing borders, Vietnam has also decided to cancel the issuance of visas.

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Áo (Austria) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Áo (Austria) tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Austria in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Austria in Hanoi or Honorary Consulate of Austria in Ho Chi Minh City (HCMC) also ? Embassy of Austria in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email

Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Áo (Austria) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành

Consulate of Austria in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Austria in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Austria in Hanoi or Honorary Consulate of Austria in

Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Áo (Austria) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of Austria in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Austria in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Austria in

Đại Sứ Quán Áo (Austria) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A 👉 Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Áo (Austria) hiện

Embassy of Austria in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Austria in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Áo (Austria) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 121/40 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30 – 12:00 Điện thoại : (028) 3519 3128

1 2 3