Đại Sứ Quán Syria Tại Bắc Kinh, Trung Quốc Văn phòng Đại sứ quán : Beijing, 6 Dong Si Jie, San Li Tun, 100600 Điện thoại : +86-10-65321372 Fax : +86-10-65321575 E-mail: sy@syrembassy.cn  

1