Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk  Địa chỉ : số 56 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại : 02623.

Dak Lak CDC
February 24, 2021 · TAGS Dak Lak

Center for Disease Control of Dak Lak Province (Dak Lak CDC) Address : 70-72 Lê Duẩn street, Buon Me Thuot city, Dak Lak Province. Phone : 02623868683 Map : https://goo.

VNVC Buon Ma Thuot: Address : số 07 Chu Van An street, Tan An ward, Buon Ma Thuot city, Dak Lak (inside Muong Thanh  Hotel) Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.gl/maps/osGVLJY6DkdUYsjy6

Here’s below the location in Dak Lak for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Dak Lak Province ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Dak Lak Immigration Office Address : 56 Nguyen Tat Thanh Street, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province. Phone : 02623.

1 2 3