The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Dak Lak, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 4701D – Nguyen Chi Thanh – Buon Ma Thuot – Dak Lak Location : 31 Nguyen Chi Thanh

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đắk Lắk, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 4701D – Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk Địa chỉ : số 31 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An,

Education and Training Department of Dak Lak Province Address : 08 Nguyen Tat Thanh Street, Thang Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province Phone : (0262) 3852 106 Fax : (0262) 3811 208 Email : vanphong.sodaklak@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 08 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại : (0262) 3852 106 Fax : (0262) 3811 208 Email : vanphong.

Construction Department of Dak Lak Province Address : 15 Hung Vuong Street, Tu An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province. Phone : (0262) 3856 168 Fax: (0262) 3851 295 Email: xaydung@daklak.

Sở Xây Dựng tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 15 đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại : (0262) 3856 168 Fax: (0262) 3851 295 Email: xaydung@daklak.

Dak Lak Health Department
May 26, 2021 · TAGS Dak Lak

Health Department Of Dak Lak Province Address : 68 Le Duan Street, Tan Thanh Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province. Phone : (0262) 3843 770 Fax : (0262) 3852 209 Email : syt@yte.

Sở Y Tế Đắk Lắk
May 24, 2021 · TAGS Dak Lak

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 68 đường Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại : (0262) 3843 770 Fax : (0262) 3852 209 Email : syt@yte.

Transportation Department of Dak Lak Province Address : 07 Dinh Tien Hoang Street, Tu An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province. Phone : (0262) 3815 976 | 3852 519 Fax : (0262) 3856 381 Email : duongdaynong@gtvt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 07 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk. Điện thoại : (0262) 3815 976 | 3852 519 Fax : (0262) 3856 381 Email : duongdaynong@gtvt.

1 2 3