June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Dak Lak

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Dak Lak, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 4701D – Nguyen Chi Thanh – Buon Ma Thuot – Dak Lak

 • Location : 31 Nguyen Chi Thanh street, Tan An ward, Buon Ma Thuot city, Dak Lak province
 • Phone : (0262) 3876 239 | 0773 411 679
 • Fax : (0262) 3876 601
 • Email : trungtamdangkiemxcg4701d@gmail.com | info@dangkiem4701d.com
 • FB : https://www.facebook.com/dangkiem4701d/
 • Website : https://dangkiem4701d.com/
 • Google map : https://g.page/dangkiem4701d?share

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 4702D – QL 14 – Buon Me Thuot – Dak Lak

 • Location : Km 12 national highway 14, hamlet 7, Hoa Phu ward, Buon Me Thuot city, Dak Lak province
 • Phone : (0262) 3949 999
 • Fax : (0262) 3949 578
 • Email : dangkiem4702d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/TBkJVYdGKQoiAPyD6

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 4703D – Ea Dar – Ea Kar – Dak Lak

 • Location : Km 57 national highway 26, village 9, Ea Dar commune, Ea Kar district, Dak Lak province
 • Phone : (0262) 3822 299
 • Fax : (0262) 3822 299
 • Email : ttdk4703d@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/TTDK4703D/
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/1X1ATWBhBkGEEJDH7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 4704D – Nguyen Thi Dinh – Buon Ma Thuot – Dak Lak

 • Location : 75 Nguyen Thi Dinh street, Thanh Nhat ward, Buon Ma Thuot city, Dak Lak province
 • Phone : (0262) 3922 222
 • Fax : (0262) 3527 888
 • Email : t4704d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/y6Dc5RQ2c4tZAhxv8

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 4705D – Pong Drang – Krong Buk – Dak Lak

 • Location : village 15, Pong Drang commune, Krong Buk district, Dak Lak province
 • Phone : (0262) 3514 514
 • Fax : (0262) 3717 273
 • Email : dangkiem4705d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/hKWgXQdENtLyXxem7
TAGS Dak Lak
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Dak Lak Province Address : 08 Nguyen Tat Thanh Street, Thang Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province Phone : (0262) 3852 106 Fax : (0262) 3811 208 Email : vanphong.sodaklak@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 08 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại : (0262) 3852 106 Fax : (0262) 3811 208 Email : vanphong.

Construction Department of Dak Lak Province Address : 15 Hung Vuong Street, Tu An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province. Phone : (0262) 3856 168 Fax: (0262) 3851 295 Email: xaydung@daklak.

Sở Xây Dựng tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 15 đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại : (0262) 3856 168 Fax: (0262) 3851 295 Email: xaydung@daklak.

Health Department Of Dak Lak Province Address : 68 Le Duan Street, Tan Thanh Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province. Phone : (0262) 3843 770 Fax : (0262) 3852 209 Email : syt@yte.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 68 đường Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại : (0262) 3843 770 Fax : (0262) 3852 209 Email : syt@yte.

Transportation Department of Dak Lak Province Address : 07 Dinh Tien Hoang Street, Tu An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province. Phone : (0262) 3815 976 | 3852 519 Fax : (0262) 3856 381 Email : duongdaynong@gtvt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 07 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk. Điện thoại : (0262) 3815 976 | 3852 519 Fax : (0262) 3856 381 Email : duongdaynong@gtvt.