June 12, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Dak Lak

Education and Training Department of Dak Lak Province

  • Address : 08 Nguyen Tat Thanh Street, Thang Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
  • Phone : (0262) 3852 106
  • Fax : (0262) 3811 208
  • Email : vanphong.sodaklak@moet.edu.vn | gddt@daklak.gov.vn
  • Website : http://gddt.daklak.gov.vn | http://daklak.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/MWN9BMZPtEpZBGP87
TAGS Dak Lak
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 08 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại : (0262) 3852 106 Fax : (0262) 3811 208 Email : vanphong.

Construction Department of Dak Lak Province Address : 15 Hung Vuong Street, Tu An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province. Phone : (0262) 3856 168 Fax: (0262) 3851 295 Email: xaydung@daklak.

Sở Xây Dựng tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 15 đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại : (0262) 3856 168 Fax: (0262) 3851 295 Email: xaydung@daklak.

Health Department Of Dak Lak Province Address : 68 Le Duan Street, Tan Thanh Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province. Phone : (0262) 3843 770 Fax : (0262) 3852 209 Email : syt@yte.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 68 đường Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại : (0262) 3843 770 Fax : (0262) 3852 209 Email : syt@yte.

Transportation Department of Dak Lak Province Address : 07 Dinh Tien Hoang Street, Tu An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province. Phone : (0262) 3815 976 | 3852 519 Fax : (0262) 3856 381 Email : duongdaynong@gtvt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 07 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk. Điện thoại : (0262) 3815 976 | 3852 519 Fax : (0262) 3856 381 Email : duongdaynong@gtvt.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Dak Lak province Address : 23 Truong Chinh street, Buon Ma Thuot city, Dak Lak province Phone : (0262) 3950 337 Fax : (0262) 3950 340 Email : soldtbxh@daklak.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đắk Lắk Địa chỉ : số 23 đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Điện thoại : (0262) 3950 337 Fax : (0262) 3950 340 Email : soldtbxh@daklak.gov.