Vài dòng về Dominica Dominica tên chính thức là Khối Thịnh Vượng Chung Dominica (Commonwealth of Dominica), là một quốc đảo ở Tây Ấn. Thủ đô là Roseau, nằm ở phía Tây của quốc đảo Dominica.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

We would like to inform there is NO Embassy of Commonwealth of Dominica in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of The Commonwealth of Dominica in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Commonwealth of Dominica in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A

Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica hiện chưa thành lập

Consulate of Commonwealth of Dominica in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Commonwealth of Dominica in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of The Commonwealth of Dominica

Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica hiện

Consulate of Commonwealth of Dominica in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Commonwealth of Dominica in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO

Đại Sứ Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Đồng

Embassy of Commonwealth of Dominica in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Embassy of Commonwealth of Dominica in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do

Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : phòng 3A, tầng 40, toà nhà Bitexco Financial Tower, số 02 đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam Giờ làm việc : từ Thứ Hai

1 2