Chính phủ Ghana hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ghana tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Ghana tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ghana gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ghana gần Việt

There is NO Embassy of Ghana in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Ghana in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Ghana tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Ghana hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ghana tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Ghana

Consulate of Ghana in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Ghana in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Ghana in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Ghana tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Ghana hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ghana tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán

Consulate of Ghana in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Ghana in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Ghana in

Đại Sứ Quán Ghana tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Ghana hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ghana tại thành phố Hồ Chí

Embassy of Ghana in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Ghana in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is NO Embassy

Lãnh Sự Quán Ghana tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Ghana hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ghana tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

Consulate of Ghana in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Consulate of Ghana in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is no Embassy of Ghana in

1 2