Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai  Địa chỉ : số 267A đường Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại : 0269 3617555 Fax : 02693829466 Website : https://gialai.

Gia Lai CDC
February 24, 2021 · TAGS Gia Lai

Center for Disease Control of Gia Lai Province (Gia Lai CDC) Address : 98 Phan Đình Phùng street, Tây Sơn ward, Pleiku city, Gia Lai Province. Phone : 0269.

VNVC Pleiku: Address : 535 Le Duan street, Thang Loi ward, Pleiku city, Gia Lai. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the location in Gia Lai for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Pleiku City, Gia Lai Province ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Gia Lai Immigration Office Address : 267A Tran Phu street, Pleiku City, Gia Lai Province Phone : 0269 3617555 | Fax: 02693829466 Website : https://gialai.xuatnhapcanh.

1 2 3