The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ha Nam, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 9001S – Liem Tiet – Phu Ly – Ha Nam Location : Liem Tiet commune, Phu Ly city,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nam, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9001S – Phủ Lý – Hà Nam Địa chỉ : xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Education and Training Department of Ha Nam Province Address : Ly Thai To Street, Le Hong Phong Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province Phone : (0226) 3852 805 Fax : (0226) 3854 101 Email : vanphong.sohanam@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hà Nam Địa chỉ : đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Điện thoại : (0226) 3852 805 Fax : (0226) 3854 101 Email : vanphong.sohanam@moet.

Construction Department of Ha Nam Province Address : 01 Ly Thuong Kiet Street, Le Hong Phong Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province Phone : (0226) 3852 713 Fax : (0226) 3856 066 Email : sxd@hanam.gov.

Sở Xây Dựng Hà Nam
May 31, 2021 · TAGS Ha Nam

Sở Xây Dựng tỉnh Hà Nam Địa chỉ : số 01 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Điện thoại : (0226) 3852 713 Fax : (0226) 3856 066 Email : sxd@hanam.gov.

Ha Nam Health Department
May 26, 2021 · TAGS Ha Nam

Health Department Of Ha Nam Province Address : Truong Chinh Street, Minh Khai Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province Phone : (0226) 3852 729 Fax : (0226) 3852 729 Email : sty@hanam.gov.

Sở Y Tế Hà Nam
May 24, 2021 · TAGS Ha Nam

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hà Nam Địa chỉ : đường Trường Chinh, Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam Điện thoại : (0226) 3852 729 Fax : (0226) 3852 729 Email : sty@hanam.gov.

Transportation Department of Ha Nam Province Address : 80 Dinh Tien Hoang Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province. Phone : (0226) 3852 770 Fax : (0226) 3852 767 Email : sgtvt@hanam.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hà Nam Địa chỉ : số 80, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Điện thoại : (0226) 3852 770 Fax : (0226) 3852 767 Email : sgtvt@hanam.gov.

1 2 3