June 12, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Ha Nam

Education and Training Department of Ha Nam Province

  • Address : Ly Thai To Street, Le Hong Phong Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
  • Phone : (0226) 3852 805
  • Fax : (0226) 3854 101
  • Email : vanphong.sohanam@moet.edu.vn
  • Website : http://hanam.edu.vn | https://sgddt.hanam.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/Bz7T9rS7oND43zdc9
TAGS Ha Nam
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hà Nam Địa chỉ : đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Điện thoại : (0226) 3852 805 Fax : (0226) 3854 101 Email : vanphong.sohanam@moet.

Construction Department of Ha Nam Province Address : 01 Ly Thuong Kiet Street, Le Hong Phong Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province Phone : (0226) 3852 713 Fax : (0226) 3856 066 Email : sxd@hanam.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Hà Nam Địa chỉ : số 01 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Điện thoại : (0226) 3852 713 Fax : (0226) 3856 066 Email : sxd@hanam.gov.

Health Department Of Ha Nam Province Address : Truong Chinh Street, Minh Khai Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province Phone : (0226) 3852 729 Fax : (0226) 3852 729 Email : sty@hanam.gov.

Sở Y Tế Hà Nam
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hà Nam Địa chỉ : đường Trường Chinh, Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam Điện thoại : (0226) 3852 729 Fax : (0226) 3852 729 Email : sty@hanam.gov.

Transportation Department of Ha Nam Province Address : 80 Dinh Tien Hoang Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province. Phone : (0226) 3852 770 Fax : (0226) 3852 767 Email : sgtvt@hanam.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hà Nam Địa chỉ : số 80, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Điện thoại : (0226) 3852 770 Fax : (0226) 3852 767 Email : sgtvt@hanam.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ha Nam province Address : 163 Truong Chinh street, Minh Khai ward, Phu Ly city, Ha Nam province Phone : (0226) 3852 692 Fax : (0226) 3852 692 Email : sldtbxh@hanam.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hà Nam Địa chỉ : số 163 đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Điện thoại : (0226) 3852 692 Fax : (0226) 3852 692 Email : sldtbxh@hanam.gov.