The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ha Tinh, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3801D – Thach Ha – Ha Tinh Location : Km 9 city bypass road, Thach Dai commune, Thach

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Tĩnh, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3801D – Thạch Hà – Hà Tĩnh Địa chỉ : Km 9 đường tránh thành phố, xã Thạch Đài, huyện

Education and Training Department of Ha Tinh Province Address : 105 Phan Dinh Phung Street, Tan Giang Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province Phone : (0239) 3856 743 Fax : (0239) 3853 324 Email : VanPhong.SoHaTinh@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : số 105 đường Phan Đình Phùng, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (0239) 3856 743 Fax : (0239) 3853 324 Email : VanPhong.SoHaTinh@moet.

Construction Department of Ha Tinh Province Address : 14 Vo Liem Son Street, Nam Ha Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province Phone : (0239) 3855 526 Fax : (0239) 3856 102 Email : soxaydung@hatinh.gov.

Sở Xây Dựng Hà Tĩnh
May 31, 2021 · TAGS Ha Tinh

Sở Xây Dựng tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : số 14 đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (0239) 3855 526 Fax : (0239) 3856 102 Email : soxaydung@hatinh.gov.

Ha Tinh Health Department
May 26, 2021 · TAGS Ha Tinh

Health Department Of Ha Tinh Province Address : 71 Hai Thuong Lan Ong Street, Bac Ha Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province Phone : (0239) 3856 661 | 0965 34 16 16 (hotline) Fax : (0239) 3691 197 Email : vanphong.syt@hatinh.

Sở Y Tế Hà Tĩnh
May 24, 2021 · TAGS Ha Tinh

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : số 71 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (0239) 3856 661 | 0965341616 (hotline) Fax : (0239) 3691 197 Email : vanphong.syt@hatinh.

Transportation Department of Ha Tinh Province Address : 143 Ha Huy Tap Street, Nam Ha Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province Phone : (0239) 3856 613 Fax : (0239) 3857 707 Email : sogiaothong@hatinh.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : số 143 đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (0239) 3856 613 Fax : (0239) 3857 707 Email : sogiaothong@hatinh.gov.

1 2 3