June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Ha Tinh Province

Construction Department of Ha Tinh Province

  • Address : 14 Vo Liem Son Street, Nam Ha Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province
  • Phone : (0239) 3855 526
  • Fax : (0239) 3856 102
  • Email : soxaydung@hatinh.gov.vn
  • Website : https://soxaydung.hatinh.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/LKS5Ux4dA26t2aJx8
TAGS Ha Tinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : số 14 đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (0239) 3855 526 Fax : (0239) 3856 102 Email : soxaydung@hatinh.gov.

Health Department Of Ha Tinh Province Address : 71 Hai Thuong Lan Ong Street, Bac Ha Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province Phone : (0239) 3856 661 | 0965 34 16 16 (hotline) Fax : (0239) 3691 197 Email : vanphong.syt@hatinh.

Sở Y Tế Hà Tĩnh
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : số 71 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (0239) 3856 661 | 0965341616 (hotline) Fax : (0239) 3691 197 Email : vanphong.syt@hatinh.

Transportation Department of Ha Tinh Province Address : 143 Ha Huy Tap Street, Nam Ha Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province Phone : (0239) 3856 613 Fax : (0239) 3857 707 Email : sogiaothong@hatinh.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : số 143 đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (0239) 3856 613 Fax : (0239) 3857 707 Email : sogiaothong@hatinh.gov.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : Lô B, KCN Vũng Áng 1, Phường Kỳ Thịnh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (039) 6204 473 Fax : N/A Email : ctcht.ht@gmail.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Ha Tinh Province Address : Block B, Vung Ang 1 Industrial Zone, Ky Thinh Ward, Ky Anh Township, Ha Tinh Province Phone : (039) 6204 473 Fax : N/A Email : ctcht.ht@gmail.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ha Tinh province Address : 04 Tran Phu street, Ha Tinh city, Ha Tinh province Phone : (0239) 3857 744 Email : solaodong@hatinh.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : số 04 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (0239) 3857 744 Email : solaodong@hatinh.gov.