April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ha Tinh

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ha Tinh province

  • Address : 04 Tran Phu street, Ha Tinh city, Ha Tinh province
  • Phone : (0239) 3857 744
  • Email : solaodong@hatinh.gov.vn
  • Website : http://ldtbxh.hatinh.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/NKivQGUwcYu1TZUa7

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Ha Tinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : số 04 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (0239) 3857 744 Email : solaodong@hatinh.gov.

Department of Planning & Investment in Ha Tinh province Address : 14 Xo Viet Nghe Tinh street, Nguyen Du ward, Ha Tinh city, Ha Tinh province Phone : (0239) 3856 750 Email : sokehoach@hatinh.gov.

Ha Tinh province ▹ Business Registration Office in Ha Tinh province Address : 16 Xo Viet Nghe Tinh street, Ha Tinh city, Ha Tinh province Phone : (0239) 3882 231 Fax : (0239) 3856 750 Email : phongdkkdht@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : số 14 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (0239) 3856 750 Email : sokehoach@hatinh.gov.

Justice Department in Ha Tinh province Address : 92 Phan Dinh Phung street, Ha Tinh city, Ha Tinh province. Phone : (0239) 3856 654 Email : sotuphap@hatinh.

Sở Tư Pháp Hà Tĩnh
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: số 92 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại : (0239) 3856 654 Email : sotuphap@hatinh.gov.