In response to the rapid spread of the Covid 19 virus all over the world, Vietnam has decided to temporarily stop issuing visas to foreign visitors. The country has also stopped allowing foreign visitors to enter even if they are part of the visa waiver program.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Iceland tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Iceland tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

We would like to inform there is NO Embassy of Iceland in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Honorary Consulates of Iceland in Hanoi city or Honorary Consulates of Iceland in Hanoi city Embassy of Iceland in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website

Lãnh Sự Quán Iceland tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Iceland tại thành phố Đà

Consulate of Iceland in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Iceland in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Honorary Consulates of Iceland in Hanoi city or Honorary Consulates of Iceland

Đại Sứ Quán Iceland tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Iceland in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Iceland in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Lãnh Sự Danh Dự : Mrs. Thuy Duong Nu Le Chúng tôi nhận được bản cập nhật địa chỉ mới là : KN Group, toà nhà Vista Verde, số 02 đường Phan Văn Đáng, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ

Honorary Consulates of Iceland in Ho Chi Minh City (HCMC) Mrs. Thuy Duong Nu Le – Honorary Consul This is address from live visitor : KN Group, Vista Verde Building, 2 Phan Van Dang Street, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam, 700000 ( Also, here is address from the

Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland Tại Thành Phố Hà Nội Ms My Ngoc (Sylvia) Nguyen – Lãnh Sự Danh Dự Địa chỉ : số 33A phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại : (024) 7306 9779 Fax : N/A Email : my@alphanam.

1 2 3