Đại Sứ Quán Libya Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : Khu ngoại giao đoàn, A3 phố Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Điện thoại : (024) 3845 3009 | tại Hà Nội : 3845 3009 | từ tỉnh thành khác : 024 3845 3009 | từ nước ngoài

Embassy of Libya in Hanoi, Vietnam Address : A3 Van Phuc Street, Diplomatic Compound, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Phone : 024 3845 3009 Email: libyanembassy.hanoi@gmail.

Do Libyan citizens require to make visa application for Vietnam? YES Libyan passport holders are required to make visa application for visiting Vietnam Options for citizens of Libya getting a visa for Vietnam: Application For Visa At The Embassy or Consulate of Vietnam in the nearby countries of Libya Application For Visa On Arrival –

Citizens of Libya are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Libya are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Libya 🇱🇾? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Libya Address: Al-Hadba Al-Khadra, Tripoli, Libya 🇱🇾 Telephone: 00 218 21 4901456 Fax: 00 218 21 4901499 Email: dsqvnlib@yahoo.com Website : http://www.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Libya 🇱🇾. Options for citizens of Libya getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.

1 2