Tỉnh Long An ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Long An Địa chỉ : số 61 đường Trương Định , phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An Số điện thoại : (0272) 3826 428 Email : thanhtao@longan.gov.

Justice Department in Long An
March 19, 2021 · TAGS Long An

Justice Department in Long An province Address : 151 Nguyen Dinh Chieu street, ward 1, Tan An city, Long An province. Phone : (0272) 3837 736 Fax : (0272) 3829 522 Email : vpsotuphap@longan.

Sở Tư Pháp Long An
March 18, 2021 · TAGS Long An

Sở Tư Pháp Tỉnh Long An Địa chỉ : số 151 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại : (0272) 3837 736 Fax : (0272) 3829 522 Email : vpsotuphap@longan.

Department of Foreign Affairs in Long An province Address : 61 Nguyễn Huệ street, ward 1, Tan An city, Long An province. Phone : (0272) 3553070 | 3551 655 (Add the area code 0272 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 272 if calling from outside Vietnam) Fax : (0272) 3553

Sở Ngoại Vụ Long An
March 14, 2021 · TAGS Long An

Sở Ngoại Vụ Tỉnh Long An Địa chỉ : số 61 đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại : (0272) 3553070 | 3551 655 (thêm mã vùng 0272 nếu gọi từ tỉnh thành khác ở Việt Nam, thêm đầu số 0084 272 nếu gọi từ nước ngoài) Fax

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Long An  Địa chỉ : số 16 Quốc lộ 1, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại : 069.

Long An CDC
February 24, 2021 · TAGS Long An

Center for Disease Control of Long An Province (Long An CDC) Address : 102 National Highway 62, ward 2, Tan An city, Long An Province. Phone : 02723835859 Map : https://goo.

VNVC Tan An: Address : 126 Hung Vuong (extension) street, ward 6, Tan An city, Long An. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the location in Long An for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Tan An City, Long An province ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Long An Immigration Office Address : 76 Chau Van Giac, Ward 4, Tan An City, Long An. Phone : 069.

1 2 3