Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Romania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Romania tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Romania tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Romania in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Romania in Hanoi or Consulate of Romania in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Romania in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Romania tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Romania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Romania tại thành phố Đà

Consulate of Romania in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Romania in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Romania in Hanoi or Consulate of Romania in Ho

Lãnh Sự Quán Romania tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Romania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Romania tại

Consulate of Romania in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Romania in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Romania in

Đại Sứ Quán Romania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Romania hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Romania in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Romania in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Romania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 214 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 09:00 – 12:00 | chiều 13:30 – 16:30 Điện thoại : (028)

Honorary Consulate of Romania in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : No.214 Vo Thi Sau street, ward 7, district 3, Ho Chi Minh city (HCMC) Working hours : Monday to Friday, 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 Phone : (028) 3989 8989 Fax : (028) 3932 1886 Email : hcm@romania.

1 2 3