The Covid 19 pandemic has greatly interrupted the tourism and travel industries. In order to fight the rapid spread of this deadly virus, countries around the world have decided to close their respective borders.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Slovakia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Slovakia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Slovakia tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Slovakia in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Slovakia in Hanoi or Consulate of Slovakia in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Slovakia in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Slovakia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovakia tại thành phố Đà

Consulate of Slovakia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Slovakia in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Slovakia in Hanoi or Consulate of Slovakia in Ho

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Slovakia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovakia tại

Consulate of Slovakia in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Slovakia in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Slovakia in

Đại Sứ Quán Slovakia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Slovakia hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Slovakia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Slovakia in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 64 – 68 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng 08:00 – 12:30 & chiều 13:00 -17: 00 | riêng Thứ sáu,

1 2 3