Du khách từ Việt Nam được miễn thị thực nhập cảnh vào Panama trong 90 ngày, theo thỏa thuận giữa chính phủ hai nước có hiệu lực từ 15/01/2021. Việc miễn thị thực này đồng nghĩa với việc công dân Việt Nam sẽ không phải xin thị thực khi sang Panama.

Travellers from Vietnam are entitled to a 90-day visa-free entry into Panama, according to an agreement between the governments of both countries. This visa exemption means Vietnamese citizens will no longer need to apply for a visa when going to Panama for a holiday.

1