Ke ka baka la’ng Vietnam e le Lefelo le le Phethagetšego la Baeng ba Hong Kong Vietnam e be e dutše e hwetša botumo gare ga baeng ba go tšwa lefaseng ka bophara, gomme ka lebaka le le kwagalago. Ke naga yeo e ikgantšhago ka histori e humilego le setšo, yeo e nago le ditutuetšo

1