September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Bát Xát

Chi cục Hải quan Bát Xát

  • Mã Chi cục HQ CK Bát Xát : 13BD
  • Địa chỉ : xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại : (0214) 3883 829
  • Email : gclckbx@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/4tfSasJnbTCj6btEA
TAGS Hải Quan