September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Biên Hoà

Chi Cục Hải Quan Biên Hoà

  • Mã Chi cục HQ Biên Hoà : 47NB | Đội Thủ tục tàu : 47NB
  • Địa chỉ : số 28 đường 2A, KCN Biên Hoà 2, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại : (0251) 3993 486
  • Fax : (0251) 3991 498
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/cAsXAwRAmxJ24c9G7
TAGS Hải Quan