September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan các KCN Quảng Ngãi

Chi cục Hải quan các khu công nghiệp Quảng Ngãi

  • Mã Chi cục HQ các KCN Quảng Ngãi : 35NC
  • Địa chỉ : số 56 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại : (0255) 3830 772 | hotline : 0868653257
  • Email : KCN.hqquangngai@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/7e4aRwiSei9KGBRf6
TAGS Hải Quan