September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Cảng Vũng Áng

Chi cục Hải quan Cảng Vũng Áng

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Vũng Áng : 30F1 | Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương : 30F2
  • Địa chỉ : xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
  • Điện thoại : (0239) 3868 017
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/XZrP7LmKojAfqPYk6
TAGS Hải Quan