September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Cảng Xuân Hải

Chi cục Hải quan Cảng Xuân Hải

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Xuân Hải : 30CC
  • Địa chỉ : xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
  • Điện thoại : (0239) 3825 090
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/8EV8ebyM6U4oVnk9A
TAGS Hải Quan