September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Cốc Nam

Chi cục Hải quan Cốc Nam

  • Mã Chi cục HQ Cốc Nam : 15BD
  • Địa chỉ : xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
  • Điện thoại : (0205) 3851 310
  • Fax : (0205) 3851 344
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/SD12egUSgjoUABps5
TAGS Hải Quan