September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh

  • Mã Chi cục HQ Bắc Phong Sinh : 20BD
  • Địa chỉ : cửa khẩu Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại : (0203) 3765 019
  • Fax : (0203) 3879 685
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/vaYWes2DMxRqiUyC6
TAGS Hải Quan