September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà

Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà

  • Mã Chi cục HQ CK Bí Hà : 11G1 | Đội NV Lý Vạn : 11G2
  • Địa chỉ : xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
  • Điện thoại : (0206) 3830 390
  • Email : hqbiha@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/tGQGuEx2DkFqazD79
TAGS Hải Quan