September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Bờ Y

Chi cục Hải quan cửa khẩu Bờ Y

  • Mã Chi cục HQ CK Bờ Y : 38BC
  • Địa chỉ : xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
  • Điện thoại : (0260) 3885 203
  • Email : hqckby@gmail.com
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/eBpRtvs5Z1MCAyrs6
TAGS Hải Quan