September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cà Roòng

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cà Roòng

  • Mã Chi cục HQ CK Cà Roòng : 31BF
  • Địa chỉ : xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
  • Điện thoại : 086 2181 032
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/qGbRqHpjuuaz4wAr9
TAGS Hải Quan