September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Cẩm Phả : 20CG
  • Địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại : (0203) 3865 774
  • Fax : (0203) 3865 226
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/k3AAfEUJjzj3BpVa8
TAGS Hải Quan