September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Cam Ranh

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Cam Ranh

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Cam Ranh : 41CC
  • Địa chỉ : số 40 đường Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại : (0258) 3953 997
  • Fax : (0258) 3854 352
  • Email : cr@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/LDEyrbgmmYyS5gee8
TAGS Hải Quan