September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cửa Lò

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cửa Lò

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng : 29CC
  • Địa chỉ : quốc lộ 46, khối 12, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại : (0238) 3944 439
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/trsgLyyUi4bPxbL8A
TAGS Hải Quan