September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Cửa Việt : 32CD
  • Địa chỉ : thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
  • Điện thoại : (0233) 3824 325
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/o1Ud58XYD84cX6fV6
TAGS Hải Quan