September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Tháp

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Tháp

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Đồng Tháp : 49CC
  • Địa chỉ : đường số 5, phường Tân Qúy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
  • Điện thoại : (0277) 3851 378
  • Email : hqcang@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/HpZ848GRfmWabLdo8
TAGS Hải Quan