September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Dung Quất : 35CB
  • Địa chỉ : thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại : (0255) 3611 289 | hotline : 0868653256
  • Email : DQ.hqquangngai@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/xftzY3qmf8a26rwG7
TAGS Hải Quan