September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Chông

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Chông

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Hòn Chông : 53CD
  • Địa chỉ : ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại : (0297) 3759 341
  • Email : honchong@kgcustoms.gov.vn | honchong.hqkg@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/GXiB83nvE7o5tcu76
TAGS Hải Quan