September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn La

Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn La

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Hòn La : Đội Nghiệp vụ Đồng Hới : 31D1 | Đội Nghiệp vụ Cảng Hòn La : 31D2 | Đội Nghiệp vụ Cảng Gianh : 31D3
  • Địa chỉ : xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
  • Điện thoại : (0232) 3599 043
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/DLAnLcdRpcxAgBHN6
TAGS Hải Quan