September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà : 60CB
  • Địa chỉ : xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại : (0235) 3872 505
  • Email : hqqna.kyha@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/YmRXBqpQ1v6kLUAR7
TAGS Hải Quan