September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Năm Căn

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Năm Căn

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Năm Căn : 59CB
  • Địa chỉ : 103 đường Phan Ngọc Hiển, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  • Phone : (0290) 3570 996
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/NaqtwsM5EbiAPp287
TAGS Hải Quan