September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Nghi Sơn

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Nghi Sơn

  • Địa chỉ : xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại : (0237) 3613 926
  • Email : hqnghisown@gmail.com
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/f7TLn3HmBK4M3MqK9
TAGS Hải Quan