September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Nha Trang

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Nha Trang

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Nha Trang : 41CB
  • Địa chỉ : số 02 Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại : (0258) 3591 122
  • Fax : (0258) 3590 537
  • Email : nt@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/zFKuUpmE1PSduNGm9
TAGS Hải Quan