September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Thanh Hóa

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Thanh Hóa

  • Mã Chi cục HQ CK Cảng Thanh Hóa : 27CF
  • Địa chỉ : số 04 đường Bạch Đằng, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại : (0237) 3910 480
  • Email : hqcangthanhhoa@gmail.com
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/dDoKEKFaWTxKvLr66
TAGS Hải Quan