September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia

  • Mã Chi cục HQ Vạn Gia : 20CE
  • Địa chỉ : xã Vĩnh thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại : (0203) 3785 060
  • Fax : (0203) 3785 064
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/QPybm7mv5EgzMTNR6
TAGS Hải Quan