September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo

  • Mã Chi cục HQ CK Cha Lo : 31BB
  • Địa chỉ : Cửa khẩu cha lo, QL12A, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
  • Điện thoại : (0232) 3575 035 | 3575 010
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/yzL9SHRVDckrmfii6
TAGS Hải Quan