September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma

  • Mã Chi cục HQ CK Chi Ma : 15BC
  • Địa chỉ : xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
  • Điện thoại : (0205) 3845 285
  • Fax : (0205) 3845 281
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/LoLfmP3i7Xy2jRLT8
TAGS Hải Quan